muzykatradycyjna.pl

muzykatradycyjna.pl

Muzyka polskiej wsi

Żadna kultura nie pozostaje taka sama [Kaszuby, mniejszości]

Pobierz: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Można ukochać sobie muzykę i rozumieć, jak ważna jest świadomość własnych korzeni oraz przynależność do danej lub danych społeczności. Co jednak, gdy źródeł dotyczących miejsca naszego pochodzenia jest jak na lekarstwo, a rodzima kultura była i bywa przedmiotem niechęci i nieufności kultur sąsiadujących?

Kaszubi mają długą tradycję walki o zachowanie swojej kultury i języka. Ta grupa etniczna, od zawsze deklarująca przynależność do narodu polskiego, wciąż mierzy się z wieloma stereotypami. Jednym z nich jest Cassubia non cantat (Kaszuby nie śpiewają), który został sformułowany w XIX w. przez pastora Lorka z Cecenowa. Zapraszamy do wysłuchania opowieści o losach i źródłach muzyki kaszubskiej oraz sposobach przywracania i praktykowania jej we współczesności.

Z Jaromirem Szroederem z Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, popularyzatorem kultury kaszubskiej, rozmawia Katarzyna Rosik

W podkaście wykorzystano utwory:
– Jidze chłopiec pò miedzë, wyk. Józef Bemowski (skrzypce, śpiew), ur. 1889 r., zam. Brodnica Górna, pow. Kartuzy, nagr. 1950, Cassubia Incognita. Kaszëbsczé piesnie ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, wyd. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, ISPAN
– Dzãkujã cë òjcze, wyk. Jan Nadolski, ur. 1876 r., Cząstkowo, pow. morski, nagr. 1951, Cassubia Incognita…
– Hej tam, tam, pod Cironkem, wyk. Tomasz Drążkowski na podstawie zapisu nutowego wykonania Jakòba Tryba, nagr. Cassubia Incognita Novum. Wybór 26 pieśni ze zbioru Łucjana Kamieńskiego, wyd. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
– Òżęnił sã wróbel z kawą, wyk. Józef Bemowski (śpiew), ur. 1889 r., zam. Brodnica Górna, pow. Kartuzy, nagr. 1950, Cassubia Incognita…
– Òżęnił sã wróbel z kawą, wyk. Begebenheit, nagr. przesłuchania konkursowe Festiwalu Cassubia Cantat 2021, wyd. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
– Jô wele jem ten Tóna Szmùgała, wyk. Helena Rosik, ur. 1899 r., zam. Luzino, pow. Wejcherowo, nagr. 1950, Cassubia Incognita…
– O du liebe panna mein, wyk. Franciszek Żywicki, ur. 1915 r., zam. Trzebun, pow. Kościerzyna, nagr. 1951, Cassubia Incognita…
– Żegnam cię, mój świecie wesoły, wyk. śpiewacy pustonocni: Zofia i Piotr Chamier-Gliszczyńscy z Kłączna oraz uczestnicy warsztatów, nagr. Płotowo, listopad 2018, realizacja: Muzeum Zachodniokaszusbkie w Bytowie, Teatr KANA ze Szczecina, w ramach projektu „Wokół Tradycji”,
– Leżi bót kòle wrót (fragment), wyk. Zofia Ceynowa, ur. 1930., Połczyno, pow. morski, nagr. 51, Cassubia Incognita…
– Leżi bót kòle wrót, wyk. Złoy Kłos, nagr. przesłuchania konkursowe Festiwalu Cassubia Cantat 2020, wyd. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
– Klepajczy, wyk. Jan Taube (skrzypce), ur. 1871 r., Nowy Dwór, pow. morski, nagr. 1951, Cassubia Incognita…
– Wszëstkô mòja nôdzieja w ty torbie skórzany, wyk. Anna Freiberg, ur. 1901 r. Bojano, nagr. 1951, Cassubia Incognita…
– Zaszło słuńce za las, wyk. Augustyn Dampc (śpiew), ur. 1886 r., Linia, pow. Morski, zam. Łebno, pow. morski, nagr. 1951, Cassubia Incognita…
– Bùlôszk, wyk. Józef Lubocki, ur. 1885 r. Szarłata, pow. morski, nagr. 1951, Cassubia Incognita…

Realizacja: Katarzyna Rosik
Mastering: Adam Mart

Więcej informacji:
– Jaromir Szroeder
https://www.bytow.com.pl/50-Jaromir-Szroeder,828
— Festiwal/projekt/wydawnictwa Cassubia Cantat
http://muzeumbytow.pl/cassubia-cantat/
Polecamy:
— Album Cassubia Incognita, wyd. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie i Instytut Sztuki PAN, 2009, do pobrania ze strony:
http://muzeumbytow.pl/cassubia-cantat/
— Album Cassubia Incognita Novum, wyd. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, 2018, do pobrania ze strony:
http://muzeumbytow.pl/cassubia-cantat/
— Wystawa Od obrzędu do estrady. Diabelskie skrzypce w przestrzeni kulturowej Polski
https://www.youtube.com/watch?v=Rc5x96vduz4
https://www.youtube.com/watch?v=mephH744Rrc
– Film Skrzypce diabelskie – Instrumenty z duszą 9
https://muzykatradycyjna.pl/do-sluchania/skrzypce-diabelskie-instrumenty-z-dusza-9/

„Mówimy po polsku, bo tu zawsze była Litwa” [pogranicza, mniejszości]

Pobierz: MP3 | AAC | OGG | OPUS

O pograniczach mówimy tam, gdzie współistnieje kilka różniących się elementów, gdzie płynnie przenikają się pewne cechy takie jak język, muzyka, zwyczaje, obrzędy. W takich miejscach kryterium tożsamości może być zarówno język, którym posługują się mieszkańcy, jak i wyznawana przez nich religia. Dawniej istotna była też przynależność do warstwy społecznej.

O zawiłościach pograniczy polsko-litewskich opowiada Gustaw Juzala – etnomuzykolog, dr hab. prof. Uniwersytetu Wileńskiego, który od lat zajmuje się muzyką na pograniczach etnicznych. Kierownik zespołu Łałymki z regionu solecznickiego na Wileńszczyźnie, śpiewa pieśni żmudzkie w zespole Visi z Wilna.
Rozmowę przeprowadziła Julita Charytoniuk

Wykorzystano nagrania:
z Archiwum Muzycznego Folkloru Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru
– „Jak ja była maładzieńka” – śpiewa Julė Petrikienė Petrikaitė (ur. 1909)
– „Jurija, šalta rasa” (Jerzy, zimna rosa) – śpiewa Leonija Jočienė (ur. 1921)
– „Devyni metai kaip viena diena” (Dziewięć lat jak jeden dzień) – śpiewa Janina Aleliūnienė Povilonytė (ur. 1917)
– Polka na cymbałach – gra Feliksas Lopinys (ur. 1919)
– „Senovinis lenkų valsas” (walc staropolski) – gra Feliksas Lopinys (ur. 1919)
– „Jak ja bendo żyta żeła” – śpiewa Marijonas Grigaravičius (ur. 1905)
oraz
– „Siwy konik zarżał” – śpiewa Mieczysław Pachutko, nagr. z płyty „Kiedyśniejszy” Mieczysław Pachutko (wyd. Krusznia 2022)
– „Siwy konik zarżał” – śpiewa Zespół Pogranicze z Szyplisz(e)k
– „Oj, alute aluteli” (Oj, piwo, piweczko) – śpiewają Gustaw Juzala i Julita Charytoniuk, nagr. 2024

Realizacja podkastu i montaż: Julita Charytoniuk
Mastering: Adam Mart

Polecamy:
– Archiwum Muzycznego Folkoru Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru
http://etnomuzikologai.lmta.lt
– Litewski Instytut Literatury i Folkloru
https://archyvas.llti.lt
– „Semantyka kolęd wiosennych. Studium folklorystyczno-etnomuzykologiczne”, Gustaw Juzala, wyd. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2012
– „Semiotyka folkloru muzycznego pograniczy polsko-litewskich”, Gustaw Juzala, Kraków 2007

Na zdjęciu: Gustaw Juzala. Fot. z arch. GJ

Serce do śpiewania. Rozmowa mistrzynią: Anną Chudą [Biskupizna, Wielkopolska]

Pobierz: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Biskupizna to niezwykły mikroregion na południu Wielkopolski. Jego sercem są nie tylko wspaniałe tradycje muzyczne i taneczne, lecz przede wszystkim osoby, które je pielęgnują i przekazują. Jedną z takich barwnych osobowości jest pani Anna Chuda, która dla kolejnych pokoleń jest skarbnicą zwyczajów, repertuaru i umiejętności.

Z Anną Chudą, mistrzynią tradycji biskupiańskich, rozmawiała Joann Szaflik.

Montaż: Anna Blachowska
Mastering: Adam Mart

Polecamy:
– Anna Chuda
https://www.festivalmazurki.pl/project/anna-chuda/
https://www.polskieradio.pl/377/7672/artykul/2640002,anna-chuda
– Tabor Wielkopolski
http://taborwielkopolski.pl/
– Anna Chuda z uczennicami, film z Taboru
https://www.youtube.com/watch?v=yIssADSnK_8
– Albumy z muzyką biskupiańską z udziałem Anny Chudej
https://muzykazakorzeniona.bandcamp.com/album/hej-z-m-odych-lat
https://muzykazakorzeniona.bandcamp.com/album/biskupizna

Pocztówka dźwiękowa: Ptaki, perz i rachwioły [Opolskie] ☛ 3/3

Pobierz: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Pochodząca z niemieckojęzycznego domu Maria Kwiecińska śpiewa piosenki znane jej od dziecka, będące często także zabawami. Usłyszymy zatem: „Alle meine Entchen” („Wszystkie moje kaczuszki”), „Storch, Storch” („Bocianie, bocianie”) oraz „I a u”(„O wróblach”), śpiewane, jak to na Śląsku, w różnych językach. Śpiewaczka opowiada o sytuacjach, w których owe piosenki były śpiewane i co można było dzięki nim „załatwić”. Dowiemy się, co ma bocian do perzu, a także, co dzieci mogły „pochytać” na śląskiej wsi.

Śpiewa i opowiada: Maria Kwiecińska – śpiewaczka z Dębskiej Kuźni (Opolskie), pochodząca z niemieckojęzycznej rodziny, gdzie śpiew obecny był na codzień i od święta. Śpiewa przede wszystkim w języku niemieckim, ale w jej repertuarze znajdują się również pieśni w języku polskim, których nauczyła się na wsi.

Pocztówkę zrealizowała: Iwona Wylęgała – etnolożka, etnomuzykolożka oraz śpiewaczka i animatorka kultury. Zajmuje się tradycyjnym śpiewem ludowym z Górnego Śląska, a szczególnie jego opolskiej części. Dokumentuje i bada folklor muzyczny, a także zajmuje się edukacją. Prowadzi warsztaty śpiewacze oraz wykłada śpiew śląski na Podyplomowych Studiach Muzyki Tradycyjnej na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jest autorką audycji radiowych oraz filmów poświęconych pieśniom ludowym.

Realizacja nagrania: Marcin Kaczmarek
Montaż: Marcin Kaczmarek i Iwona Wylęgała

Polecamy:
– Śpiew tradycyjny Opole:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083322071496
https://muzykatradycyjna.pl/do-sluchania/piesni-z-debskiej-kuzni-opolska-st-2023/
https://muzykatradycyjna.pl/do-czytania/slaski-spiew-w-pigulce-opolska-st/
– Kanał Projekt Pieśni Bezscenne: https://www.youtube.com/channel/UCcJKJp9xzyavunykJeMpesA
– Kanał Folk Songs From Silesia:
https://soundcloud.com/user-112794056
Filmy:
– Od miłości ausgeheil
https://www.youtube.com/watch?v=GD8yGTbqyAU
– Przeplatane
https://www.youtube.com/watch?v=60ixykazvL4
– Depcze gąsior…
https://www.youtube.com/watch?v=MUhnGu3EeSk
Audycje:
– Pieśnioopowieści, cykl 10 audycji radiowych
https://radio.opole.pl/497,1508,piesnioopowiesci-o-spiewie-tradycyjnym
– Audycje radiowe projektu „Śląskie śpiewki w sieci”
https://www.youtube.com/watch?v=GZj-8nF8Bnc
https://www.youtube.com/watch?v=eJ2LVjsudxU
https://www.youtube.com/watch?v=PNuEJY3EdvY
https://www.youtube.com/watch?v=raWt3iVITHI

Podkast jest realizowany przez Forum Muzyki tradycyjnej w ramach zadania „Muzyka tradycyjna. Podaj dalej!” w 2024 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Region nas łączy [Śląsk, mniejszości, tożsamość]

Pobierz: MP3 | AAC | OGG | OPUS

O Śląsku Polacy wiedzą niewiele. Często nie są świadomi np. faktu, iż ziemie Górnego Śląska nie były pod zaborami, gdyż już od średniowiecza nie należały do państwa polskiego. Jednocześnie na śląskich wsiach utrzymał się język śląski (słowiański). Powodowało to i powoduje ogromną różnorodność tożsamości i kultury tradycyjnej. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy o tej zawiłej i pełnej niezwykłości specyfice regionu – zarówno z perspektywy Górnego, jak i Dolnego Śląska.

Z Igą Fedak, Górnoślązaczką, etnolożką i etnomuzykolożką, rozmawia z Marta Derejczyk, Dolnoślązaczka, etnolożka i badaczka terenowa.

Wykorzystano nagrania:
– Szołty „Jeszcze roz za czeski” – gra i śpiewa Jan Jaworski z Cieszyna; nagr. zbiory Adolfa Dygacza w posiadaniu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, sbc.org.pl
– „Na góreczce zameczek” – śpiewa Emilia Zimkowska z Radzionkowa; nagr. zbiory Adolfa Dygacza w posiadaniu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, sbc.org.pl
– „Ging ein myśliweczek” – śpiewa Teresa Gazda z Bytomia-Łagiewnik; nagr. zbiory Adolfa Dygacza w posiadaniu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, sbc.org.pl
– „Auf dem berge trarara” – śpiewa Teresa Gazda z Bytomia-Łagiewnik; nagr. zbiory Adolfa Dygacza w posiadaniu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, sbc.org.pl
– „Świnia porodziła masarza” – śpiewa Emilia Zimkowska z Radzionkowa; nagranie ze zbiorów Adolfa Dygacza w posiadaniu Muzeum „Górnośląski Park Etnografnagr. zbiory Adolfa Dygacza w posiadaniu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, sbc.org.pl
– Rainlender – gra Kapela Fedaków; nagr. z potańcówki Ogniska Muzyki Tradycyjnej w Katowicach w 2024 roku, z archiwów Kapeli Fedaków
– „Jak jo sobie tompna” – śpiewa Wincenty Szafarczyk z Bytomia; nagr. zbiory Adolfa Dygacza w posiadaniu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, sbc.org.pl
– „Wstaje górnik do roboty” – gra Kapela Fedaków; nagranie z potańcówki Ogniska Muzyki Tradycyjnej w Katowicach w 2024 roku, z archiwów Kapeli Fedaków

Podcast zrealizowała: Marta Derejczyk
Mastering: Adam Mart

Polecamy:
– Rokita Z., Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku, Wołowiec 2020
– Górny Śląsk [bibliografia, dyskografia, www — wybór subiektywny]
https://muzykatradycyjna.pl/do-czytania/gorny-slask-bibliografia-dyskografia-www-wybor-subiektywny/
– Kapela Fedaków
http://kapelafedakow.pl/
https://www.facebook.com/kapela.fedakow

Zdjęcie: Iga Fedak, Chorzów 2020, Fot. Jakub Fedak

Pocztówka dźwiękowa: Du oberschlesische Heimat [Opolskie] ☛ 2/3

Pobierz: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Istnieje kilka pieśni, które mogą być uznawane za hymn Górnego Śląska. Maria Kwiecińska wykonuje według niej najwłaściwszy, bo nie dzieli ludzi. Mówi wyłącznie o miłości do ojczyzny. Śpiewaczka opowiada o tym, co to pojęcie dla niej oznacza, oraz o przeżyciach dziecka doświadczającego świata niepozwalającego mu mówić językiem, w którym wyrosło. Używanie śląskiej oraz tym bardziej niemieckiej mowy w czasach po II wojnie światowej było surowo karane. Jak się zakończył bunt wobec nakazu mówienia w szkole tylko po polsku?

Śpiewa i opowiada: Maria Kwiecińska – śpiewaczka z Dębskiej Kuźni (Opolskie), pochodząca z niemieckojęzycznej rodziny, gdzie śpiew obecny był na codzień i od święta. Śpiewa przede wszystkim w języku niemieckim, ale w jej repertuarze znajdują się również pieśni w języku polskim, których nauczyła się na wsi.

Pocztówkę zrealizowała: Iwona Wylęgała – etnolożka, etnomuzykolożka oraz śpiewaczka i animatorka kultury. Zajmuje się tradycyjnym śpiewem ludowym z Górnego Śląska, a szczególnie jego opolskiej części. Dokumentuje i bada folklor muzyczny, a także zajmuje się edukacją. Prowadzi warsztaty śpiewacze oraz wykłada śpiew śląski na Podyplomowych Studiach Muzyki Tradycyjnej na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jest autorką audycji radiowych oraz filmów poświęconych pieśniom ludowym.

Realizacja nagrania: Marcin Kaczmarek
Montaż: Marcin Kaczmarek i Iwona Wylęgała

Polecamy:
– Śpiew tradycyjny Opole:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083322071496
https://muzykatradycyjna.pl/do-sluchania/piesni-z-debskiej-kuzni-opolska-st-2023/
https://muzykatradycyjna.pl/do-czytania/slaski-spiew-w-pigulce-opolska-st/
– Kanał Projekt Pieśni Bezscenne: https://www.youtube.com/channel/UCcJKJp9xzyavunykJeMpesA
– Kanał Folk Songs From Silesia:
https://soundcloud.com/user-112794056
Filmy:
– Od miłości ausgeheil
https://www.youtube.com/watch?v=GD8yGTbqyAU
– Przeplatane
https://www.youtube.com/watch?v=60ixykazvL4
– Depcze gąsior…
https://www.youtube.com/watch?v=MUhnGu3EeSk
Audycje:
– Pieśnioopowieści, cykl 10 audycji radiowych
https://radio.opole.pl/497,1508,piesnioopowiesci-o-spiewie-tradycyjnym
– Audycje radiowe projektu „Śląskie śpiewki w sieci”
https://www.youtube.com/watch?v=GZj-8nF8Bnc
https://www.youtube.com/watch?v=eJ2LVjsudxU
https://www.youtube.com/watch?v=PNuEJY3EdvY
https://www.youtube.com/watch?v=raWt3iVITHI

Podkast jest realizowany przez Forum Muzyki tradycyjnej w ramach zadania „Muzyka tradycyjna. Podaj dalej!” w 2024 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Pocztówka dźwiękowa: Las, lelenie i inni [Opolskie] ☛ 1/3

Pobierz: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Maria Kwiecińska śpiewa o lesie oraz istotach go zamieszkujących, np. leleniach. Posłuchajcie „Im grünem Wald”(w zielonym lesie), piosenki zagadki „Ein Männlein steht im Walde” oraz opowieści i refleksji, dowodzących, że śpiewem się żyje. Dowiemy się, jaką piosenką kończono wspólne śpiewanie „Wieder neigt sich ein Tag”. Pierwsza z piosek, klasyfikowana powszechnie jako myśliwska, to kanwa do rozmyślań o naturze człowieka i jego stosunku do otaczającej go przyrody.

Śpiewa i opowiada: Maria Kwiecińska – śpiewaczka z Dębskiej Kuźni (Opolskie), pochodząca z niemieckojęzycznej rodziny, gdzie śpiew obecny był na codzień i od święta. Śpiewa przede wszystkim w języku niemieckim, ale w jej repertuarze znajdują się również pieśni w języku polskim, których nauczyła się na wsi.

Pocztówkę zrealizowała: Iwona Wylęgała – etnolożka, etnomuzykolożka oraz śpiewaczka i animatorka kultury. Zajmuje się tradycyjnym śpiewem ludowym z Górnego Śląska, a szczególnie jego opolskiej części. Dokumentuje i bada folklor muzyczny, a także zajmuje się edukacją. Prowadzi warsztaty śpiewacze oraz wykłada śpiew śląski na Podyplomowych Studiach Muzyki Tradycyjnej na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jest autorką audycji radiowych oraz filmów poświęconych pieśniom ludowym.

Realizacja nagrania: Marcin Kaczmarek
Montaż: Marcin Kaczmarek i Iwona Wylęgała

Polecamy:
– Śpiew tradycyjny Opole:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083322071496
https://muzykatradycyjna.pl/do-sluchania/piesni-z-debskiej-kuzni-opolska-st-2023/
https://muzykatradycyjna.pl/do-czytania/slaski-spiew-w-pigulce-opolska-st/
– Kanał Projekt Pieśni Bezscenne: https://www.youtube.com/channel/UCcJKJp9xzyavunykJeMpesA
– Kanał Folk Songs From Silesia:
https://soundcloud.com/user-112794056
Filmy:
– Od miłości ausgeheil
https://www.youtube.com/watch?v=GD8yGTbqyAU
– Przeplatane
https://www.youtube.com/watch?v=60ixykazvL4
– Depcze gąsior…
https://www.youtube.com/watch?v=MUhnGu3EeSk
Audycje:
– Pieśnioopowieści, cykl 10 audycji radiowych
https://radio.opole.pl/497,1508,piesnioopowiesci-o-spiewie-tradycyjnym
– Audycje radiowe projektu „Śląskie śpiewki w sieci”
https://www.youtube.com/watch?v=GZj-8nF8Bnc
https://www.youtube.com/watch?v=eJ2LVjsudxU
https://www.youtube.com/watch?v=PNuEJY3EdvY
https://www.youtube.com/watch?v=raWt3iVITHI

Podkast jest realizowany przez Forum Muzyki tradycyjnej w ramach zadania „Muzyka tradycyjna. Podaj dalej!” w 2024 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Post-tradycyjna edukacja muzyczna [pedagogika, zabawa, wspólnota]

Pobierz: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Trochę kolęd, kilka piosenek biesiadnych, ogniskowe szlagiery, „Sto lat”, uzależniony od pokolenia zbiór przebojów muzyki popularnej. Onieśmieleni śpiewaniem, granie na instrumentach zostawiamy „profesjonalistom”. Muzykowanie jest w Polsce zajęciem niszowym, a zarazem przedmiotem marzeń wielu osób. Którędy wejść do tego świata? Czy drzwi muzyki tradycyjnej dobrze się do tego nadają?

O zaletach, problemach i wyzwaniach związanych z edukacją muzyczną opartą na tradycyjnych wzorcach opowiadają:
Violetta Łabanow-Jastrząb – klawesynistka, animatorka życia muzycznego, prezes Fundacji „Muzyka jest dla wszystkich”, która realizuje szereg działań programów związanych z edukacją muzyczną,
Katarzyna Rosik – uczennica wiejskich śpiewaczek i muzykantów, koordynatorka projektu Laboratorium Zabaw Tradycyjnych, redaktorka portalu muzykatradycyjna.pl, członkini Forum Muzyki Tradycyjnej,
Mateusz Smoczyński – wykształcony klasycznie skrzypek jazzowy, kompozytor, współzałożyciel Atom String Quartet, od 2017 roku prowadzi klasę skrzypiec jazzowych oraz world na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie,
Maria Stępień – absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kierunkach skrzypce oraz muzykoterapia. Od 2011 r. zajmuje się polską muzyką tradycyjną; skrzypaczka w ludowej Kapeli Dobrzeliniacy, a także w zespołach Kożuch, Radical Polish Ansambl, Raraszek, Trancexpress oraz Lunaria; prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych oparte na tańcach i zabawach tradycyjnych z elementami muzykoterapii oraz warsztaty gry ludowej na skrzypcach.

Podcast zrealizował Michał Nowak – dziennikarz, filozof, klarnecista

Więcej:
– Laboratorium Zabaw Tradycyjnych
https://muzykatradycyjna.pl/do-czytania/laboratorium-zabaw-tradycyjnych-2023-materialy/
– Mały Kolberg
https://www.akademiakolberga.pl/project/malykolberg/
– Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”
https://www.muzykajest.pl/
– Mateusz Smoczyński
https://www.smoczynski.pl/

Podkast jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej w ramach programu muzykatradycyjna.pl prowadzonego przez Pracownię Muzyki i Tańca Tradycyjnego w Narodowymi Instytucie Muzyki i Tańca. Program jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pocztówka dźwiękowa: Polki Racisa/Kowalewskiego/Gaudynasa [Suwalszczyzna] ☛ 3/3

Pobierz: MP3 | AAC | OGG | OPUS

O czerpaniu ze wszystkich możliwych źródeł i nadawaniu na tych samych falach.

Franciszek Racis, Piotr Kowalewski, Juozas Gaudynas – trzy generacje muzykantów.

Pocztówkę przesłał Piotr Fiedorowicz, skrzypek, dudziarz współzałożyciel zespołów Biele, Chłopcy z Nowoszyszek, Otako i Dautenis, od lat eksplorujący, dokumentujący i inspirujący się muzyką tradycyjną z Suwalszczyzny, członek stowarzyszenia Krusznia.

Realizacja: Piotr Fiedorowicz
Mastering: Adam Mart

Podkast jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej w ramach programu muzykatradycyjna.pl prowadzonego przez Pracownię Muzyki i Tańca Tradycyjnego w Narodowymi Instytucie Muzyki i Tańca. Program jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pocztówka dźwiękowa: dźwięki od Juozasa Gaudynasa [Suwalszczyzna, dudy] ☛ 2/3

Pobierz: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Opowieść o tym, jak niedoskonałe nagrania mogą być doskonałym narzędziem uruchamiającym naszą wyobraźnię.

Juozas Gaudynas to chyba jedyny znany, chyba dudziarz z Suvalkiji.

Pocztówkę przesłał Piotr Fiedorowicz, skrzypek, dudziarz współzałożyciel zespołów Biele, Chłopcy z Nowoszyszek, Otako i Dautenis, od lat eksplorujący, dokumentujący i inspirujący się muzyką tradycyjną z Suwalszczyzny, członek stowarzyszenia Krusznia.

Realizacja: Piotr Fiedorowicz
Mastering: Adam Mart

Podkast jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej w ramach programu muzykatradycyjna.pl prowadzonego przez Pracownię Muzyki i Tańca Tradycyjnego w Narodowymi Instytucie Muzyki i Tańca. Program jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

O podcaście

Podcasty muzykatradycyjna.pl opowiadają dźwiękiem o muzyce wiejskiej w różnych regionach Polski. Prezentujemy nagrania wykonawców kontynuujących lokalne i rodzinne zwyczaje muzyczne. Rozmawiamy o historii muzyki tradycyjnej, jej współczesnych odsłonach i przyszłości. Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji o aktualnych kontekstach tradycji muzycznych i stawiania pytań – dlaczego, po co i jak? Gośćmi podcastów są mistrzowie śpiewu i gry na instrumentach oraz ich uczniowie. Dzielą się swoją muzyką, wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy do słuchania o najciekawszych zjawiskach i postaciach muzyki tradycyjnej w wywiadach z twórcami, audycjach autorskich i rozmowach praktyków i teoretyków muzyki tradycyjnej.

Polish traditional music – the source of inspiration for Frederic Chopin 200 years ago – is still alive. Yet this is not common knowledge, even in Poland. Throughout the second half of the twentieth century, peasant culture was mainly represented by large state-owned ensembles, which did not transmit the values and spirit of the village music. Meanwhile, outstanding musicians and singers in local communities were not enough appreciated as artists in their lifetime. Even today,hundreds of artists play and sing original village musicrooted in local village communities –throughout the Carpathians, Rzeszow, Cracow, Wielkopolska, Kujawy, Mazovia, Radom, Lubelskie, Podlasie to Kaszuby region.
Our podcasts are created to give voice to the local cultural heroes and to tell you about: history of Polish folk music, including national and ethnic minorities; personal stories; the styles and types of traditional music; cultural contexts of music; the modern phenomenon of transmitting musical traditions from rural to urban; today's young followers of these traditions.

przez muzykatradycyjna.pl

Subskrybuj

Obserwuj nas